GATE 2023 Rank vs Marks vs Score Analysis – CS

0

Advertisements

Last Updated on December 19, 2022 by admin

GATE RANK VS MARKS VS SCORE ANALYSIS
COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY (CS)
[2023-2015]

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2023

GATE 2023 CS AIR 1

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Wait … 1

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2022

GATE 2022 CS AIR 1

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Abhinav Garg 1 81

AIR Ranks in Top 10

Rank Marks
1-10 80+
10-50 75-80
50-100 72-75
100-200 68-72
200-500 62-68
500-1000 56-62
1000-2000 50-56
2000-5000 40-50
5000-10000 32-40

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2021

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Jaydeep Vasudev Pawar 1 87.81

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2020

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Hitesh Poply 1 91.00
4 83.33
6 82.67
8 82.00
9 81.67
11 80.67
13 80.00

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2019

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Pranav Sharma 1 88.67
Jay Bansal 2 88.33
Nipun Mittal 3 87.00
Ravi Shankar Mishra 9 84.67

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2018

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks Gate Score
Namita Kalra 1 83.33 1000
Rishabh Gupta 2 83.00 1000
Thankey Bhargav DeepakKumar 4 79.67 1000
Swyam Prakash Singh 6 78.33 985
Paarth Gupta 7 78.00 981

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2017

AIR Ranks in Top 100

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
 Patel Deval Nileshkumar  1  86.38
 Saley Vishal Vivek  7  79.42
 Shivank Gupta  11  78.96
 Anirban Biswas  19  77.58
 Tapan Bharwaj  22  77.02
 Prerit Garg  42  74.08
 Mansi Sharma  52  73.09
 Deeksha Mishra  68  71.78
 Karanveer Singh  85  70.63
 Kirti Singh  97  70.16
Candidate Name Gate Rank Gate Score
Patel Deval Nileshkumar 1 1000
Kunal Chelani 4 979
Saley Vishal Vivek 7 959
Nihar Ranjan Sahoo 9 957
Anirban Biswas 19 938
Monish Keswani 21 934
Prerit Garg 32 911
Prerit Garg 42 899
Sudhir Chandra Mamidala 60 881
Manikaran Kathuria 85 861

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2016

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks Gate Score
Ankita Jain 1 85.95 1000
Debangshu Chatterjee 2 85.59 1000
Himanshu Agarwal 4 81.68 985
Jain Ujjwal Omprakash 6 81.02 978
Sreyans Nahata 9 79.61 962
Nilesh Agrawal 10 79.06 956

Must Check : GATE Maximum, Minimum & Average Marks

AIR Ranks in Top 100

Candidate Name Gate Rank Gate Score
Ankita Jain 1 1000
Debangshu Chatterjee 2 1000
Pooja Kulkarni 3 1000
Ujjawal Jain 6 978
Debottam Kundu 7 966
Vaijenath Biradar 13 949
Vijayalakshmi Vedantham 13 949
Saurabh Kadiyan 20 939
Rohith A P 24 931
Ravi Shankar Mishra 29 919
Yashwant Krishnadas 33 916
Abhilash Panicker 34 915
Deepak Gupta 37 911
Gourav Kumar 37 911
Tushar Shinde 37 911
Patil Bhushan Sudhir 41 908
Rushang Dhanesha 51 895
Udbhas Hazra 51 895
Mrinank Verma 65 882
Ananyo Banerjee 67 879
Prashanth Manjunath 78 868
Sakshi Maskara 82 868
Nitish Joshi 91 860
Subhadip Nandi 94 857
Ganesh K 96 856

GATE CS Rank vs Marks vs Score Analysis – 2015

AIR Ranks in Top 100

Candidate Name Gate Rank Gate Marks Gate Score
Ravi Shankar Mishra 1 85.85 1000
Tamojit Chatterjee 5 80.09 1000
Suhit Sinha 10 77.62 987
Srijay Desh Pandey 12 76.63 975
Pulkit Kumar Kariryaa 13 76.56 975
Abhishek Bansal 16 75.84 966
Harsh Pareek 20 75.21 958
Jayesh Kshirsagar 24 74.06 944
Arvind M 27 73.18 934
Pijush Chakraborty 28 73.00 931
Priyanka Gandhara 29 72.73 928
Sanjana Vohra 35 71.61 915
Srishti Thakkar 42 70.67 903
V Malakondaiah 54 69.54 890
Sweta 58 69.41 888
Sudeep Chatterjee 65 68.16 873
Pratik Satapathy 66 68.11 872
Aashraya 73 67.67 867
Neha Garg 73 67.67 867
Sakshi Goel 80 67.31 863
Soham Pal 88 66.96 858

AIR Ranks in Top 20,000

Gate Rank Gate Marks Gate Score
262 60.63 782
476 56.65 733
750 53.10 690
1732 45.99 604
2051 44.57 587
5420 34.62 467
7040 31.94 434
10339 27.87 385
14000 24.48 344
17048 22.72 322

Candidate may use this analysis for their GATE exam preparation. Also GATE aspirants can predict their rank in GATE 2023 exam using this analysis. We try our level best to make these lists error free. Still if your find any variation in our provided information, Please let us know. We will correct it as soon as possible.

Related Posts

GATE Marks, Rank, Score & Percentile
GATE Yearwise Qualifying Cut-off Marks
GATE Toppers Marks / Highest Score in GATE

GATE (Reasoning & Aptitude & Maths) Books

GATE Guide Books

GATE Total Information & Guidance

1.GATE 2023 Introduction »
2.GATE 2023 Notification »
3.GATE 2023 Dates »
4.GATE 2023 Login »
5.GATE 2023 Application »
6.GATE 2023 Paper Pattern »
7.GATE 2023 Syllabus »
8.GATE 2023 Books »
9.GATE Previous Years Papers »
10.GATE Free Notes »
11.GATE Free Study Material »
12.GATE Free Mock Tests »
13.GATE 2022 Paper Analysis
1. GATE Paper Analysis - Institute Wise »
2. GATE Paper Analysis - Year Wise »
14. GATE 2023 Answer key »
15.GATE 2023 Exam Schedule / Dates »
16.GATE 2023 Exam Centers / Cities List »
17.GATE 2023 Admit Card »
18.GATE 2023 Result »
19.GATE 2023 Cut-off Marks »
20.GATE Helpline »
21.GATE FAQs »

Click below given links to get further information.

GATE 2023 Total InfoGATE 2023 BooksFree Notes 2022
IES 2023 Total InfoIES 2023 BooksFree Mock Tests 2022
JAM 2023 Total InfoJAM 2023 BooksEngg Diploma 2022
PSUs 2022 Total InfoM Tech 2022 Total InfoUGC NET 2022 Total Info

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here