GATE 2023 Rank vs Marks vs Score Analysis – EC

0

Advertisements

GATE RANK VS MARKS VS SCORE ANALYSIS
ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (EC)
[2023-2014]

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2023

GATE 2023 EC AIR 1

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Wait … 1

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2022

GATE 2022 EC AIR 1

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Ram Balaji S 1 78

AIR Ranks in Top 10

Rank Marks
1-10 73+
10-50 67-73
50-100 63-67
100-200 60-63
200-500 56-60
500-1000 50-56
1000-2000 45-50
2000-5000 38-45
5000-10000 28-38

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2021

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Siddharth Sabharwal 1 82.00

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2020

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
A Pavankumar Reddy 1 82.00

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2019

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Rajat Soni 1 89.00
Shubham Maurya 3 82.67
Chaitanya Kumar 4 82.00
Priyanshu Sharma 6 81.00
Saikiran Cholleti 7 80.33
Ranjit Kumar Singh 9 80.00

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2018

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks Gate Score
Arnab Adhikary 1 80.67 1000
Navneet Kaur 3 73.67 1000
Shantam Srivastava 4 73.00 1000
Jain Soumil Sunil 5 72.67 1000
Shashi Bhushan Singh 6 72.33 1000
Dheeraj Kumar 10 69.33 1000

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2017

AIR Ranks in Top 100

Candidate Name Gate Rank Gate Marks
Karnati Sai Pramod Reddy 1 83.83
Upadda Anand 9 76.84
Rahul Bansal 18 74.61
Karan Malhotra 33 70.97
Nagmani Kumar 47 70.15
Deepika Gahlot 54 69.49
Benson M Sunny 64 68.81
Dheeraj Bhaskar 78 67.73
Rupesh Kumar Pandey 88 66.94
P Naveen Kumar 100 66.30
Candidate Name Gate Rank Gate Score
Karnati Sai Pramod Reddy 1 1000
Vishnu Teja Pulala 11 988
Shalem Raju Devarapalli 20 960
Vinith 21 952
T Purushotham 43 914
Suryash Gautam 51 900
Rishab Maheshwari 55 890
Anurag Nandy 63 886
Abhimanyu Sharma 88 872
Akanksha Singh 100 864

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2016

AIR Ranks in Top 10

Candidate Name Gate Rank Gate Marks Gate Score
Agam K Garg 1 86.27 1000
K K Srinivas 2 86.13 1000
Jayanta Kumar Deka 3 84.04 1000
Amit Rawat 5 78.39 1000
Pilai Muthuraj 6 77.85 998
Saurabh Chakraberty 10 75.89 995

Must Check : GATE Maximum, Minimum & Average Marks

AIR Ranks in Top 100

Candidate Name Gate Rank Gate Score
Agam K Garg 1 1000
Pillai Muthuraj 6 1000
Raja Majhi 7 1000
Thaduri Naveen 11 993
Boora Shiva 12 988
Rubin Jose Peter 29 934
Siddharth Kumar Singh 32 933
Srajan Khare 34 922
Abhilash Vallala 24 954
Prakhar Bapat 43 910
Saptarshi Halder 50 907
Piyush Agarwal 59 898
Saptarshi Sinha 62 897
Ravada Srinivasarao 70 888

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2015

AIR Ranks in Top 100

Candidate Name Gate Rank Gate Marks Gate Score
Jaya Jha 1 85.02 1000
Deepak R 2 84.60 1000
Gorijala Mahesh 4 82.90 1000
Saurav Gupta 5 82.21 1000
Budhaditya Dhar 15 76.51 988
Hisham Rahman 16 76.11 983
Haritha K 19 75.79 979
Abhilash Vallala 24 73.74 954
Rakasree Dasgupta 33 72.15 934
Rohit RR 33 72.15 934
Aniket Vaste 35 71.89 931
Debanjan Sengupta 70 69.33 899
Kunal Kulshrestha 97 67.63 878

AIR Ranks in Top 20,000

Gate Rank Gate Marks Gate Score
153 65.26 849
492 58.47 765
660 56.44 739
1028 53.34 702
3639 42.45 566
6212 37.13 500
7736 34.73 471
9460 32.65 445
12451 29.33 404
16488 26.40 365

GATE EC Rank vs Marks vs Score Analysis – 2014

AIR Ranks in Top 1000

Gate Rank Gate Marks Gate Score
1 89.86 1000
95 72.45 895
196 69.07 856
292 66.87 830
456 68.34 723
574 62.94 784
634 62.23 776
761 61.24 765
888 60.50 756
987 59.37 743

Candidate may use this analysis for their GATE exam preparation. Also GATE aspirants can predict their rank in GATE 2023 exam using this analysis. We try our level best to make these lists error free. Still if your find any variation in our provided information, Please let us know. We will correct it as soon as possible.

Related Posts

GATE Marks, Rank, Score & Percentile
GATE Yearwise Qualifying Cut-off Marks
GATE Toppers Marks / Highest Score in GATE

GATE (Reasoning & Aptitude & Maths) Books

GATE Guide Books

GATE Total Information & Guidance

1.GATE 2023 Introduction »
2.GATE 2023 Notification »
3.GATE 2023 Dates »
4.GATE 2023 Login »
5.GATE 2023 Application »
6.GATE 2023 Paper Pattern »
7.GATE 2023 Syllabus »
8.GATE 2023 Books »
9.GATE Previous Years Papers »
10.GATE Free Notes »
11.GATE Free Study Material »
12.GATE Free Mock Tests »
13.GATE 2022 Paper Analysis
1. GATE Paper Analysis - Institute Wise »
2. GATE Paper Analysis - Year Wise »
14. GATE 2023 Answer key »
15.GATE 2023 Exam Schedule / Dates »
16.GATE 2023 Exam Centers / Cities List »
17.GATE 2023 Admit Card »
18.GATE 2023 Result »
19.GATE 2023 Cut-off Marks »
20.GATE Helpline »
21.GATE FAQs »

Click below given links to get further information.

GATE 2023 Total InfoGATE 2023 BooksFree Notes 2022
IES 2023 Total InfoIES 2023 BooksFree Mock Tests 2022
JAM 2023 Total InfoJAM 2023 BooksEngg Diploma 2022
PSUs 2022 Total InfoM Tech 2022 Total InfoUGC NET 2022 Total Info

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here